deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
  • Telefon:
  • +90 258 371 74 17 // +90 258 371 74 18

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AKTEKS TEKSTİL TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  tarafından hazırlanmıştır.

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz;

 

Şirketimizin ve şirketimiz çalışanlarının güvenliğinin tesisi için; giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları, işçi servis aracı ve imalat alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıtlar firmamız bünyesinde tutulmaktadır. Söz konusu kişisel veri, KVKK 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

Şirketimize/şirketimizce yapılacak/yapılan iş, işlem ve ödemelerin takibinin sağlanabilmesi için isim soyisim, adres, telefon, sözleşme imzalamadan kaynaklı imza verisi,  borç bakiyesi, banka hesap no, iban no, çek-senet tutarları ve bilgileri, alışveriş bilgileri, çerez kayıtları şirketimizce işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, ilgili kişinin beyanı ile veya şirketimize sunduğu yazılı evraktan ya da internet ortamından elde edilmekte olup KVKK 5. maddesinde yer alan "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla ve otomatik olmayan yolla işlenmektedir.  

 

İlgili mevzuat gereği işçi sicil dosyasında ilgili kişinin beyanına dayalı veya sunduğu evraktan aşağıda gösterilen kişisel veriler tutulmaktadır. Söz konusu kişisel veriler, KVKK 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması."hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla ve otomatik olmayan yolla işlenmektedir.

 

Kimlik verisi; Ad, soyadı, ana/ baba adı, doğum tarihi/yeri, nüfus cüzdanı sureti, sözleşme imzalanmasına ilişkin olarak imzalar, ehliyet, bir yakınının TC numarası

İletişim Verisi; Telefon numarası, açık adres bilgisi

Finansal Veri; bordrolar, banka hesap bilgileri, agi beyanı, iban numaraları, ücret

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, işbaşı sağlık raporu, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, istirahat raporu, engellik raporu, hamilelik raporu

Mesleki Deneyim ve Eğitim Verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, src

Çalışma Verisi; Yıllık izin/ ücretsiz/ doğum/ evleme/ ölüm izin formu, işten ayrılma tarihi, işten ayrılma sebebi, sgk işe giriş/çıkış bildirgesi, sgk ödeme dekontu, sgk bildirim kaydı, ücret, iş tecrübesine ilişkin eski işyerinden çalışma belgesi, puantaja esas işyerine giriş/ çıkış kayıtları, disiplin tutanakları

Hukuki İşlem Verisi; ibraname

Görsel Veri; vesikalık fotoğraf

 

Yukarıda sayılı hallerde işlenmektedir. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak  aktarılabilecektir.

 

2. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, ilgili kamu kurum ve yetkili kuruluşlara, iş güvenlik uzmanına ve işyeri hekimine, ödemelere ilişkin olarak bankalara, muhasebe/mali müşavire ve avukata 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

 

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

 

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

 

Haklarınız bulunmaktadır. Bu haklar kapsamda iletilen talepler şirketimiz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

KVKK 11. Maddesi uyarınca taleplerinizi AKÇEŞME MAH. 2605 SK. NO:28 GÜMÜŞLER MERKEZEFENDİ/DENİZLİ adresine ve muhammetakkurek@aktekstekstil.net e posta adresine iletebilirsiniz.

 

 

 

 

Hızlı iletişim
  • +90 258 371 74 17 // +90 258 371 74 18
  • +90 532 597 15 65 // +90 536 817 44 24
  • info@twodolphins.com.tr
Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.
İLETİŞİM

Whatsapp Destek

Muhammet AKKÜREK

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?
Adres

Akçeşme Mah. 2605 Sokak No:27 Gümüşler / Merkezefendi / DENİZLİ

TÜRKİYE

Çalışma Saatleri

Hafta İçi: 08:30 - 18:30

Cumartesi: 08:30 - 13:30

Pazar: Kapalı

İletişim Bilgileri

info@twodolphins.com.tr

+90 258 371 74 17 // +90 258 371 74 18